Priser

Trädgårdsklippan

Priser

Timdebitering är 500 kr inkl. moms (400kr exkl. moms).


Trädgårdstjänster för privatpersoner erbjuder ofta rutavdrag vilket gör att kostnaden halveras och blir 250kr/tim (inkl. moms).


Jag vänder mig till både företag och privatpersoner i Oskarshamn med omnejd som behöver trädgårdstjänster så som häckklippning, beskärning av fruktträd och dylikt.


 • Vid nyttjande av ruttjänster tillkommer kostnader för bil och redskap. (Skatteverket kräver särredovisning på arbete och övriga kostnader eftersom rutavdrag bara gäller arbetskostnaden)
 • Vid löpande uppdrag kan speciella överenskommelser göras.
 • Önskas hellre fasta priser kan vi komma överens om det.Rätt till rutavdrag:


 • Häckklippning och gräsklippning, räfsning och ogräsrensning.
 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • Röjning av sly och vedkapning.
 • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.


Ej rutavdrag:  


 • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
 • Plantering av nya växter och träd.
 • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.


        Mer om regler för rutavdrag finns att läsa på: www.skatteverket.se

  

Häckklippning Oskarshamn


Copyright © Alla rättigheter förbehållna